Financieel

Verlaagd btw-tarief voor sloop en heropbouw 1 jaar verlengd

Afbraak en wederopbouw van een woning wordt niet beschouwd als renovatie. Voor die sloop en nieuwbouw geldt in principe het btw-tarief van 21%, maar onder bepaalde voorwaarden kunt u een lager tarief krijgen. Lees hierover meer in deze blog.

Btw-tarief 6% verlengd voor slopen en heropbouw

Voor renovaties van woningen geldt al langer een btw-tarief van 6% in plaats van 21%, indien je aan enkele voorwaarden kan voldoen. Zo moet de woning ouder zijn dan 10 jaar, moet het je privéwoning zijn en moeten de werkzaamheden rechtstreeks aan jou, de eindgebruiker, worden gefactureerd. Ook de levering en plaatsing van materialen moet door dezelfde aannemer gebeuren. Voor het slopen en heropbouwen van een woning geldt in principe een btw-tarief van 21%, maar dat zakt tijdelijk tot 6%. Het is dus het ideale moment voor een nieuwbouwproject.

Verlengd tot eind 2023 in heel België

Afbraak en wederopbouw van een woning wordt niet beschouwd als renovatie. Voor die sloop en nieuwbouw geldt in principe het btw-tarief van 21%, maar onder bepaalde voorwaarden kunt u een lager tarief krijgen:

  • In een aantal steden geldt een verlaagd tarief van 6% op voorwaarde dat de afbraak en wederopbouw in één handeling gebeurt en de nieuwbouw hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt. In Vlaanderen geldt dat tarief voor de steden Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas.
     
  • Van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023 is het verlaagde btw-tarief van 6% uitgebreid tot heel het Belgische grondgebied. Zowel projecten van bouwheren-natuurlijke personen als die van bouwpromotoren komen in aanmerking. Het moet gaan om woningen:
    • die gedurende 5 jaar de enige en eigen woning van de bouwheer/koper zijn
    • en die een bewoonbare oppervlakte hebben van maximum 200 m2.

 

Als u niet in aanmerking komt voor het verlaagde btw-tarief, dan kunt u onder bepaalde voorwaarde een sloop- en heropbouwpremie’ van de Vlaamse overheid aanvragen (momenteel geldig voor vergunningsaanvragen tot eind 2022). Voor vergunningsaanvragen in 2021 en 2022 kunt u de federale btw-korting niet cumuleren met de Vlaamse sloop- en herbouwpremie.

Tijdelijk 6% btw op installatie van zonnepanelen, warmtepomp en zonneboiler

Van 1 april 2022 tot en met 31 december 2023 geldt er een tijdelijke verlaging van 21% btw naar 6% btw voor de installatie van zonnepanelenwarmtepomp en zonneboiler voor woningen jonger dan 10 jaar, met inbegrip van nieuwbouwwoningen en woningen die na afbraak heropgebouwd worden. Voor woningen ouder dan 10 jaar bestaat al langer een verlaagd btw-tarief voor de installatie van zonnepanelen, warmtepomp en zonneboiler.
Meer weten: Tijdelijk verlaagd btw-tarief: zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen | FOD Financiën (belgium.be)

Kantoor

Your Home bv
BIV: 504.564

Kortrijkseweg 154A - 8791
Beveren-Leie (Waregem)
Routebeschrijving

info@yourhome.be
056/755 788

Your Home is aangsloten bij volgende beroepsorganisaties

Erkend vastgoedmakelaar & bemiddelaar

Toezichthoudende autoriteit

Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars
BIV - Luxemburgstraat 16B - 1000 Brussel
Land van erkenning: België
ON-nummer : BE0866.175.554 - RPR Kortrijk

Waarborgorganisme Derdengelden
Belfius BE29 7795 9678 5864
BA & Waarborgorganisme:
AG Insurance - polis 995.42.919