Financieel

De beste looptijd voor een woonlening

Meestal spreken we van minstens 15 en maximaal 30 jaar. De bank kan jou perfect simulaties bezorgen van de verschillende looptijden en de bijhorende rentes.

Op korte of lange termijn?

Het spreekt voor zich dat je meer interesten  zal moeten betalen als je een woonlening over een langere termijn spreidt. Zo is de kans groot dat je voor een bedrag van € 200.000 à € 250.000 een rente van 1,50% kan bedingen over 15 jaar. Kies je echter voor een looptijd van 25 jaar, dan is een rente van 1,80% realistisch. Uiteraard zal de rente ook van een aantal andere factoren afhangen, zoals de grootte van de eigen inbreng.

Langer lenen is een langer fiscaal voordeel

Een langere lening betekent een meer gespreide afbetaling van je woonlening, waardoor je ruimte krijgt om bijvoorbeeld met pensioensparen te starten. Dit biedt jou een fiscaal voordeel  en een mooi spaarpotje op latere leeftijd. Een ander voordeel is dat je de interesten, kapitaalaflossingen en premies van je schuldsaldoverzekering tijdens de looptijd van je lening fiscaal kunt inbrengen. Dit is de zogenaamde woonbonus.

De woonbonus garandeert een jaarlijks belastingvoordeel  van € 608. Als jouw huis je enige woning blijft tijdens de eerste tien jaar van de lening, dan loopt het belastingvoordeel op tot € 912. En als je als koppel een lening afsluit, verdubbelt het bedrag. De voorwaarde is wel dat de lening in kwestie dan minstens tien jaar loopt.

UPDATE 2020: Vanaf januari 2020 werd de woonbonus afgeschaft.

Welke factoren spelen mee?

De ideale looptijd is afhankelijk van diverse factoren:
  • Je leeftijd (en aantal jaren tot aan het pensioen)
  • Het bedrag dat je wil of moet lenen
  • Het huidige renteniveau
  • Je financiële ademruimte
  • Je fiscale situatie
Een ideale looptijd brengt al deze zaken in balans. Samen met je bankadviseur kan je de verschillende scenario’s overlopen en bepalen welke formule jou enerzijds nog een goede levenskwaliteit  garandeert en anderzijds ook nog financieel interessant is.

Kan ik mijn lening nadien nog verlengen of verkorten?

Heb je een financiële meevaller, dan kan het zinvol zijn om de looptijd in te korten en zo interesten te besparen. De looptijd verlengen kan dan weer interessant zijn als je op een bepaald moment krap bij kas zit en je financieel comfort wil verhogen. 

Let wel, de bank is niet verplicht om een wijziging van de looptijd toe te staan. Wil je het krediet verlengen, dan mag de totale looptijd van het krediet niet langer zijn dan de maximale looptijd die de bank toestaat. Bovendien mag je bij de meeste banken op de einddatum van het krediet maximaal 65 jaar  zijn. Besef ook dat je bij een verlenging hogere interesten zult betalen en dat de premie van de schuldsaldoverzekering zal stijgen. Bij een variabele rentevoet kan je bovendien extra herzieningen krijgen.

Herfinancieer je krediet

In plaats van je krediet te verlengen, kan je ook overwegen om het krediet te herfinancieren tegen een langere looptijd. Zo krijg je de rente voor een nieuwe aanvraag, die doorgaans lager is dan de rente bij een gewone verlenging van het bestaande krediet. In dat geval zal je een wederbeleggingsvergoeding moeten betalen als compensatie voor het verlies van de bank.

Meer weten? Wij helpen je graag bepalen hoeveel geld je nodig hebt voor jouw droomwoning en wat dat voor jouw hypothecaire lening betekent.

Kantoor

Your Home bv
BIV: 504.564

Kortrijkseweg 154A - 8791
Beveren-Leie (Waregem)
Routebeschrijving

info@yourhome.be
056/755 788

Your Home is aangsloten bij volgende beroepsorganisaties

Erkend vastgoedmakelaar & bemiddelaar

Toezichthoudende autoriteit

Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars
BIV - Luxemburgstraat 16B - 1000 Brussel
Land van erkenning: België
ON-nummer : BE0866.175.554 - RPR Kortrijk

Waarborgorganisme Derdengelden
Belfius BE29 7795 9678 5864
BA & Waarborgorganisme:
AG Insurance - polis 995.42.919