Wat is het s-peil?

Het ’S-Peil’ of ‘Schilpeil’ is een indicator die alle energetische kwaliteiten van de gebouwschil, zowel de winsten als de verliezen, gelijkwaardig evalueert ten opzichte van de vormefficiëntie. Kort samengevat, wordt het S-peil een combinatie van het huidige K-peil en de netto-energiebehoefte. Maar dat betekent niet dat het E-peil verdwijnt.

Het S-peil hangt af van:

 • De isolatie van de schildelen
 • De luchtdichtheid van het gebouw
 • Invloed van de bouwknopen
 • Impact van de zonnewinsten

Het S-peil bepaalt hoeveel energie de wooneenheid zal nodig hebben om de temperatuur van de woning op peil te houden. Hoe minder energie nodig is en hoe efficiënter de vorm, hoe lager het S-peil. Het S-peil geldt per wooneenheid.

Hoe lager het S-peil, hoe beter het dus gesteld is met de schil van uw woning, energetisch gezien.

Vandaag vertelt het K-peil je hoe goed jouw woning isoleert. De netto-energiebehoefte van je woning geeft aan hoeveel energie je woning nodig heeft om te verwarmen en te koelen. Beide waarden komen nu samen in het schilpeil, het S-peil. Dit geeft de isolatie- en ventilatiewaarde van je gebouwschil weer.

Wat is het s-peil?

De S-peileis is geldig voor wooneenheden van dossiers met vergunningsaanvraagdatum of melding vanaf 1 januari 2018. Er wordt een S-peil berekend per wooneenheid, dus per appartement en niet voor het appartementsgebouw.

De S-peileis start met S31 voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2018. Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten aan S28 voldoen. Voor renovaties geldt geen S-peileis.

Wie in 2018 een bouwaanvraag indient moet dus een S-peil van 31 halen en een maximaal E-peil van 40. Het E-peil geeft de totale energiescore van je woning aan.

Om een laag S-peil te halen, moet u extra aandacht besteden aan:

 • De luchtdichtheid van de woning
 • De isolatie van de schildelen
 • De invloed van de bouwknopen
 • De impact van de zonnewinsten
 • De grootte en de oriëntatie van de vensters
 • Een laag percentage glasoppervlakte t.o.v. de vloeroppervlakte
 • De aanwezigheid van gebouw gebonden beschaduwingselementen
 • De aanwezigheid van thermische massa
 • De vormefficiëntie van de geometrie (afhankelijk van de typologie ‘open’, ‘halfopen’, ‘gesloten’ en de vorm van het gebouw)


Vooral de luchtdichtheid, de verhouding glas-vloeroppervlakte en de vormefficiëntie zijn cruciale parameters voor het behalen van een laag S-peil. Als u voor deze parameters naar gemiddelde waarden streeft en zorgt voor een goede isolatie, is S31 zeker haalbaar.

Binnen de bovenstaande parameters is er een keuzevrijheid. De bouwheer en de ontwerper kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een grotere glas-vloerverhouding dan energetisch optimaal is. S31 is dan haalbaar, mits zij extra aandacht besteden aan bijvoorbeeld zonnewering. Luchtdichtheid speelt ook een belangrijke rol. Elke woning moet, om een voldoende laag S-peil te halen, een luchtdichtheidstest laten uitvoeren. Rekenen met de waarde bij ontstentenis, is geen optie meer.

Nu al de S-peileis van 2021 nastreven is mogelijk als de woning voor luchtdichtheid, vormefficiëntie of voor de glas-vloerverhouding beter dan gemiddeld scoort.

Contacteer ons

×

Stuur uw aanvraag door of bel ons op +32 56 755 788