Ventilatie en verluchting

Vervuilde binnenlucht kan leiden tot misselijkheid, hoofdpijn, geïrriteerde ogen, neus of keel, allergieën, CO-vergiftiging, enz… Maar het kan ook geurhinder en schimmels veroorzaken of condensatie op ramen en spiegels. 

Ook al neemt u maatregelen om de binnenlucht gezond te houden, dan nog is ventilatie noodzakelijk en belangrijk om verschillende redenen.

Ventilatie zorgt voor voldoende verse zuurstof. Met een CO²-meter kunt u zelf meten of u voldoende verse lucht aanvoert. Door ventilatie wordt vocht afgevoerd en zo vermijdt u schimmels, problemen met huisstofmijt en onaangename geuren. Als u voldoende ventileert en verlucht, kunnen schadelijke stoffen (uit schoonmaakproducten, verwarming, …) zich niet opstapelen in de binnenlucht. Intensieve ventilatie en verluchting zijn noodzakelijk als u bouwt of verbouwt en ook na de werken. 

Ventileren is niet hetzelfde als verluchten. Ventileren is het voortdurend verversen van de binnenlucht. Ventilatie zorgt ervoor dat vervuilde binnenlucht naar buiten gaat en (minder vervuilde) buitenlucht naar binnen komt. Verluchten doet men door ramen of deuren tijdelijk open te zetten en is een aanvulling op ventileren. Verluchten is bijvoorbeeld nuttig na het schoonmaken. 

In oude woningen komt er vaak verse lucht binnen door kieren en spleten. Nieuwe woningen of verbouwde woningen zijn zo goed geïsoleerd dat u een ventilatiesysteem of ventilatieroosters nodig hebt. In de energieprestatieregelgeving (EPB) zijn er EPB-eisen voor de isolatie en voor de ventilatie.

Ventilatie en verluchting

Contacteer ons

×

Stuur uw aanvraag door of bel ons op +32 56 755 788