Registratiepercentage naar 7% vanaf 1 juni 2018

Net voor de jaarwisseling boog de Vlaamse regering zich over een herberekening van de
registratierechten. Vanaf 1 juni 2018 verdwijnen het groot en klein beschrijf. In de plaats
komt één registratietarief van 7% bij de aankoop van bouwgrond of van een woning.

Het beschrijf is de vergoeding die u moet betalen bij de aankoop van een onroerend goed.
Standaard geldt tot vandaag een groot beschrijf van 10% in Vlaanderen. Hebt u het geluk een
bescheiden woning met klein beschrijf te vinden, dan moet u slechts 5% registratierechten op
de aankoopsom te betalen.
Voor wie maximum twee kinderen ten laste heeft, is een klein beschrijf enkel mogelijk als het
kadastraal inkomen lager ligt dan € 745,00. Voor gezinnen met meer kinderen loopt dat
bedrag op naargelang het aantal kinderen.

Heeft uitstellen zin?
De datum van de compromis bepaalt of een woning onder het oude of nieuwe systeem valt.
Overweegt u om een woning te kopen, dan klinkt het logisch om de boot af te houden als
momenteel het groot beschrijf geldt en snel toe te happen bij een klein beschrijf. Toch is dat
niet altijd het geval.

Bij de aankoop van een bouwgrond wordt momenteel van een groot beschrijf uitgegaan.
Nadat het kadastraal inkomen van de nieuwbouwwoning bepaald is, kan een teruggave van
de helft van de registratierechten aangevraagd worden bij de notaris, als blijkt dat u voldoet
aan de voorwaarden voor een klein beschrijf.

Houdt u rekening met de afschaffing van het abattement?

Wie een bouwgrond of woning koopt en op dat moment geen andere woning bezit, komt in
aanmerking voor een ‘abattement’. Dat is een vrijstelling van registratierechten op de eerste
schijf van € 15.000,00. Dit wil zeggen, een korting van € 1.500,00 met groot beschrijf en €
750,00 korting met een klein beschrijf.

Bij een hypothecair krediet is ook een tweede schijf van € 10.000,00 vrijgesteld bij een groot
beschrijf en € 20.000,00 bij een klein beschrijf, wat in beide gevallen neerkomt op € 1.000,00
minder registratierechten.
Het abattement verdwijnt wel met de nieuwe regeling. Wel komt er een vrijstelling van €
80.000,00 voor woningen onder de € 200.000,00. Die vrijstelling komt overeen met een
korting van € 5.600,00.

Moet u 10% blijven betalen?
Het nieuwe registratiepercentage van 7% geldt enkel op de eerste woning en u moet er ook
binnen de twee jaar in gaan wonen. Op een tweede verblijf ontsnapt u niet aan de 10% en
heet het dus geen zin om uw aankoop uit te stellen.

Komt u in aanmerking voor het uitzonderlijke tarief van 6%?

Als u zorgt voor een grondige energetische renovatie binnen de vijf jaar na aankoop, moet u
maar 6% registratierechten betalen. Dat houdt weliswaar een volledige vervanging van de
verwarming, isolatie, koeling of luchtcirculatie van minimum 75% van de buitenschil in.

Woningen met een groot beschrijf -> WACHTEN!
U wacht het best op de nieuwe regelgeving. Het huidige abattement zal niet opwegen tegen
de nieuwe, lagere registratierechten van 7%.

Woningen van meer dan € 200.000,00 met klein beschrijf -> KOOP NU!
De registratierechten stijgen vanaf 1 juni 2018 van 5% naar 7% en u geniet niet van een
vrijstelling. Hier is het dus wel interessanter om de woning aan te kopen voor de nieuwe
regeling ingaat.

Woningen van minder dan € 200.000,00 met klein beschrijf -> WACHTEN!
In dit geval wordt het nieuwe systeem interessanter dankzij de vrijstelling. Vooraf het verschil
berekenen is de boodschap. Overweegt u een ingrijpende energetische renovatie, dan is het
nog aantrekkelijker om te wachten.

Hou bij uw beslissing ook rekening met een mogelijk rentestijging. Als de nieuwe
registratierechten u geen of nauwelijks voordelen opleveren, gaat u misschien beter voor de
zekerheid van een lage rente voor uw hypotheek.

Voor meer vragen en info: www.yourhome.be

-WDB-
Bron: www.hln.be en www.vlaanderen.be

Contacteer ons

×

Stuur uw aanvraag door of bel ons op +32 56 755 788