De energielening

Met een energielening kan u werken financieren waardoor u energie zal besparen in uw woning of nieuwbouw BEN-woning.

De Vlaamse energielening wordt vanaf 1 oktober 2017 uitgebreid. Voortaan kan maximaal € 15.000,00 worden geleend, in plaats van € 10.000,00 nu. Daarnaast kan je de lening terugbetalen in 8 jaar in plaats van 5 jaar. Voor de sociale doelgroepen en verenigingen wordt die periode 10 jaar.
De intrest bedraagt 2 %. Nog tot eind 2018 kan een energielening worden afgesloten.

U kunt een energielening aanvragen bij een energiehuis van uw gemeente.

Welke werken kunt u financieren met een energielening?

Alle energiehuizen geven leningen voor dezelfde werken. U kan een energielening krijgen voor:

 • Dak- of zolddervloerisolatie
 • Hoogrendementsbeglazing (ook in deuren en poorten)
 • Muurisolatie
 • Vloerisolatie
 • Luchtdichting en blowerdoortest
 • Energiezuinig ventilatiesysteem
 • Zuinige verwarmingsinstallatie
 • Zonnepanelen en/of Zonneboiler
 • Vervanging van lichtarmaturen en lampen (in gemene delen van appartementen)
 • Energieaudit (in combinatie met één van vorige maatregelen)
 • Energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor sociale doelgroep)
De energielening

U kunt een energielening krijgen voor een woning in Vlaanderen die u bewoont (als eigenaar of huurder) of die u verhuurt.
De woning moet de hoofdverblijfplaats zijn van een natuurlijk persoon (geen winkelpand of buitenverblijf).

Alle werken dienen uitgevoerd worden door een aannemer. Ook in een nieuwbouwwoning waarvoor nog geen definitieve EPB-aangifte werd ingediend, kunt u voor de meeste van de bovenstaande werken een energielening afsluiten. Een belangrijke bijkomende voorwaarde is het realiseren van een E30 woning (BEN-woning).

Neem contact op met het Energiehuis dat voor uw gemeente de energieleningen toekent.
Uw aanvraag wordt door de kredietcommissie van het Energiehuis al dan niet goedgekeurd. Het Energiehuis bepaalt zelf de termijn waarbinnen uw aanvraag goed- of afgekeurd wordt.
Het energiehuis legt de goedgekeurde kredieten voor aan het Vlaams Engerieagentschap (VEA). Het VEA kijkt na of de lening in overeenstemming is met de reglementeringen van het Vlaams Gewest en geeft binnen de week definitieve goedkeuring.

Ook tal van banken hebben een kredietformule om energiebesparende investeringen mee te financieren. Ze noemen dat vaak een groene renovatielening, een energiekrediet of ecokrediet. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein kon zelfs enkele banken overtuigen om energieleningen aan te bieden tegen een rentevoet van minder dan 2 %.

De voorwaarden van die leningen zijn trouwens ook verschillend, dan voor de energielening van de Vlaamse overheid. Zo is het bij de banken meestal mogelijk om meer te lenen, terwijl ook de maximale looptijd vaak hoger ligt.

Contacteer ons

×

Stuur uw aanvraag door of bel ons op +32 56 755 788