De beste looptijd voor een woonlening

Korte of lange termijn

Het simpele feit is, dat u meer interesten zal moeten betalen als u een woonlening over een langere termijn spreidt. Zo is de kans groot dat u voor een bedrag van 200 à € 250.000,00 een rente van 1,50% kan bedingen over 15 jaar. Spreidt u diezelfde lening liever over 25 jaar, dan is een rente van 1,80% realistisch. Uiteraard zal de rente ook afhangen van een aantal andere factoren, zoals de grootte van de eigen inbreng.

Langer lening is een langer fiscaal voordeel


Kiest u voor een meer gespreide afbetaling van uw woonlening, dan komt er onder meer ruimte vrij om te starten met pensioensparen, wat een relatief hoge rente en een mooie belastingvermindering oplevert. Een ander voordeel is dat u de intresten, kapitaalaflossingen en premies van uw schuld- saldoverzekering gedurende de looptijd van uw lening fiscaal kunt inbrengen.
Zo garandeert de geïntegreerde woonbonus een jaarlijks belastingvoordeel van € 608,00. Blijft uw huis uw enige woning gedurende de eerste 10 jaar van de looptijd, dan loopt het belastingvoordeel op tot
€ 912,00. Als u als koppel een lening afsluit, verdubbelt het bedrag. Voorwaarde is dat de lening in kwestie minstens 10 jaar loopt.

Scenario’s afwegen
Te snel uw hypothecair krediet willen aflossen, is dus vaak niet zo’n goed idee. Maar welke looptijd is dan wel interessant? Een looptijd van 20 à 25 jaar is voor veel mensen de beste termijn. Als reactie op de hoge vastgoedprijzen, maken de meeste banken het zelfs mogelijk om een woonlening over een periode van 30 jaar terug te betalen. Let wel, voor een looptijd van 30 jaar of meer kunnen de intresten hoog oplopen. Let er dus op dat u de looptijd niet nodeloos gaat rekken.

Welke facturen dient u in rekening te brengen bij het bepalen van de ideale looptijd?

• Uw leeftijd (en afstand tot aan pensioen)
• Het bedrag dat u wilt/moet lenen
• Het huidige renteniveau
• Uw financiële ademruimte
• Uw fiscale situatie

Een ideale looptijd brengt al deze zaken in balans. U kan samen met uw bankadviseur de verschillende scenario’s overlopen. Zo kan u bepalen welke formule u enerzijds nog een goede levenskwaliteit garandeert en anderzijds toch ook financieel interessant is.

Kan ik de looptijd nadien nog verkorten of verlengen?

Hebt u een financiële meevaller, dan kan het zinvol zijn om de looptijd te verkorten en zo intresten te besparen.

De looptijd verlengen kan dan weer interessant zijn als u op een bepaald moment krap bij kas zit en uw financieel comfort wil verhogen.

Maar de bank is niet verplicht om een wijziging van looptijd toe te staan. Wilt u het krediet verlengen, dan mag de totale looptijd van het krediet bovendien niet langer zijn dan de maximum looptijd die de bank toestaat. Bovendien mag u bij de meeste banken op de einddatum van het krediet maximum vijfenzestig jaar zijn. Besef ook dat u bij een verlenging hogere intresten zult betalen. Bovendien zal de verlenging de premie van de schuldsaldoverzekering doen stijgen en kunt u bij een variabele rentevoet extra herzieningen krijgen. De verlenging levert u wel extra jaren fiscaal voordeel op, wat de extra intresten gedeeltelijk compenseert.

In plaats van uw krediet te verlengen, kunt u ook overwegen om het krediet te herfinancieren tegen een langere looptijd. Een voordeel is dat u zo de rente krijgt voor een nieuwe aanvraag en die is doorgaans lager dan de rente bij een gewone verlenging van uw krediet. In dat geval zal u wel een wederbeleggingsvergoeding moeten betalen als compensatie voor het verliest van de bank.

Voor meer info en vragen: www.yourhome.be

-WDB-
Bron: www.hln.be
 

De beste looptijd voor een woonlening

Contacteer ons

×

Stuur uw aanvraag door of bel ons op +32 56 755 788