A La Carte     Bouwcoördinator     Bouwen     Projectontwikkeling     Energiezuinig Bouwen     Begeleiding     Herverkoop     Ontwerp     Ben Woningen     Kijkwoning     Uw Bouwbutler

 

Premies

Er zijn diverse premies voor onroerende goederen die men kan aanvragen. Een zeer handig overzicht (voor het Vlaamse Gewest) biedt de site www.premiezoeker.be. Hier kan u naargelang de gemeente waar het goed ligt de van toepassing zijnde premies vragen per geplande activiteit:

- bouwgrond kopen
- woning bouwen
- woning huren
- woning kopen
- woning verbouwen
- woning verhuren
- monument onderhouden en restaureren
- groen aanleggen en onderhouden.

Premiezoeker


Electrabel - Energiepremies en subsidies
Om uw energiegebruik te optimaliseren, helpen verschillende overheidsinstanties u met diverse energiepremies en financiële tussenkomsten. Electrabel geeft u informatie over de energiepremies die momenteel van toepassing zijn.
electrabel
G4S - Belastingsvermindering voor beveiliging van Uw woning
Sinds 1 januari 2009 heeft de Federale Overheid de belastingsvermindering voor de beveiliging van uw woning fors omhoog getrokken. Vanaf nu kan u van een fiscale korting van € 690 genieten. In 2008 bedroeg deze belastingvermindering maximaal € 170.
g4s
Vlaams Energieagentschap
Het Vlaams Energieagentschap (VEA) geeft uitvoering aan een duurzaam energiebeleid. Haar belangrijkste taken zijn het stimuleren van rationeel energiegebruik en milieuvriendelijke energieproductie en het bijdragen tot beleidsuitvoering en -ondersteuning. Het VEA is een verzelfstandigd agentschap van het Vlaams ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie. Het agentschap telt momenteel 47 personeelsleden en is gestructureerd in 6 cellen.
energiesparen
Portaal Belgium - overzicht premies
Er bestaan allerlei premies en tegemoetkomingen voor de bouw, renovatie of aankoop van een woning. Met deze premies wil de overheid zoveel mogelijk mensen en gezinnen de kans geven een eigen woning te kopen en/of te verbeteren. De premies en tussenkomsten waarop u aanspraak kunt maken, verschillen sterk van gewest tot gewest. Daarnaast bestaan er ook tussenkomsten van provincies, gemeenten en netbeheerders.
belgium
De vlaamse milieuadministratie - Leefmilieu, natuur en energie
Dit is de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid. In de afgelopen jaren werd met het project Beter Bestuurlijk Beleid een grondige hervorming van de Vlaamse overheid voorbereid. Om de overheid transparanter en slagvaardiger te maken, werden administraties en instellingen herschikt. Vanaf 1 april 2006 startten zo 13 nieuwe beleidsdomeinen, waaronder Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE).
lne
Livios - Premies vlaanderen
Livios nv heeft tot doel een zo ruim mogelijk pakket aan informatie omtrent het bouwproces en de bouwsector elektronisch te ontsluiten (met beperkte spin-off in print) voor de professionele en de particuliere markt. Livios moet uitgroeien tot de elektronische bouwmarktplaats waarbinnen alle mogelijke aspecten en actoren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn met het bouwproces en de bouwsector aan bod komen.
livios

Terug naar vorige pagina

Klik en ontdek hier enkele realisaties via ons fotoboek:
Modern-Hedendaags    -    Pastorie-Cottage    -    Renoveren-Verbouwen
 
U zoekt:
U wil:
Bedrijfsvoorstelling:

Facilimmo - Umbraco skin design by 14IT BVBA