A La Carte     Bouwcoördinator     Bouwen     Projectontwikkeling     Energiezuinig Bouwen     Begeleiding     Herverkoop     Ontwerp     Ben Woningen     Kijkwoning     Uw Bouwbutler

 

Kosten en/of kortingen bij aankoop vastgoed

BOuwkosten bij een nieuwboUW

Bij het bouwen/verbouwen van een nieuwbouwwoning is de prijs van de woning te vermeerderen met het BTW-tarief, die op dat moment van toepassing is. Momenteel is dit tarief 21% voor nieuwbouw en 6% voor hernieuwbouw en/of verbouwing.

Het tarief zoals hierboven beschreven is enkel toepasselijk op de nieuw te bouwen woning en dus niet op de aankoop van de bouwgrond. Indien u bouwgrond aankoopt, is er registratie en zijn er notariskosten (aktekosten) te rekenen en geen BTW.

WElke zijn nu de kosten die je betaald bij de aankoop van uw bouwgrond of ander onroerend goeD:

Deze kosten zijn afhankelijk van uw situatie (Deze opsomming is zo goed mogelijk weergegeven, maar bedingt geen enkele verantwoordelijkheid):


1/ Notariskosten (aktekosten)

Alle bijkomende kosten worden verzameld onder de overkoepelende term 'aktekosten'. Dit zijn alle kosten op bv. de aankoop van uw bouwgrond bij groot beschrijf (dus niet op de nieuwbouw te rekenen). Dit percentage is bij benadering 13% (10% registratie + 3% notariskosten). Deze notariskosten zijn bij benadering. Het ereloon van de notaris is door de overheid vastgelegd, d.w.z. dat de notaris noch meer, noch minder mag vragen. Een uitzondering vormen echter de sociale leningen: hier wordt het ereloon verminderd met de helft.

Het ereloon van de notaris is wettelijk vastgelegd en wordt bepaald volgens een degressieve schaal van percentages van de aankoopprijs.

Schijf aankoopprijs (euro) Toepasselijk percentage ereloon notaris:
- € 0 - € 7.437 - 4,560%
- € 7.437 - € 17.353 - 2,850%
- € 17.353 - € 29.747 - 2,280%
- € 29.747 - € 45.241 - 1,710%
- € 45.241 - € 63.833 - 1,140%
- € 63.833 - € 249.753 - 0,570%
- Boven € 249.753 - 0,057%

Uw notaris zal u graag meer uitleg geven bij uw eerste bezoek!


2/ Registratierechten (schrijfgeld)

10 % in het Vlaams Gewest ('groot beschrijf')
12,5 % in het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Er bestaan echter verschillende verminderingen. Bij het verwerven van kleine landeigendommen of bescheiden woningen worden de registratierechten bijvoorbeeld verminderd tot:

5 % in het Vlaams Gewest ('klein beschrijf')
6 % in het Waals Gewest

Bij aankoop bouwgrond zal steeds de 10 of 12,5% registratie aangerekend worden.

Als de woning gebouwd is zal een KI verkregen worden door de overheid. Als blijkt dat het totale KI in aanmerking komt voor klein beschrijf, zal een teruggave mogelijk zijn. Dit moet wel door bouwheer aangevraagd worden m.a.w. zal niet automatisch verkregen worden. Echter dit zal enkel mogelijk zijn bij een bescheiden nieuwbouwwoning.

De voorwaarden worden voor elke koper apart beoordeeld. Dit betekent, dat wie aan de voorwaarden voldoet, van het klein beschrijf kan genieten, terwijl de medekoper, die er niet aan voldoet, dit niet kan.

Voorwaarden klein beschrijf:

 • Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (KI) van de woning (en de erbij aangekochte gebouwen en gronden die er één geheel mee vormen) mag niet meer bedragen dan € 745 (geen kinderen ten laste).
  • Voor wie 3 of 4 kinderen ten laste heeft, mag het KI niet meer dan € 845 zijn.
  • Voor wie 5 of 6 kinderen ten laste heeft, mag het KI niet meer dan € 945 zijn.
  • Voor wie 7 of meer kinderen ten laste heeft, mag het KI niet meer dan € 1.045 zijn.
 • Het KI van de samen met de woning aangekochte gronden (bv. een aangrenzende tuin) mag niet meer dan € 323 bedragen.
 • Voor de berekening van deze bedragen worden ook de andere onroerende goederen, die u in België bezit op het moment van de aankoop meegerekend, tenzij u die geërfd hebt van een bloedverwant in opgaande lijn.
 • De woning is de enige woning van de koper(s). Dat betekent dat de koper(s) geen eigenaar van een andere woning mag zijn op het moment van de aankoop, tenzij deze geërfd zijn van een bloedverwant in opgaande lijn.
 • De koper domicilieert zich binnen de 3 jaar in de aangekochte woning.
 • De koper behoudt er zijn domicilie onafgebroken gedurende 3 jaar.
 • U bent een natuurlijk persoon, geen vennootschap of vzw.
 • U moet het volledige goed verwerven.
 • U moet de volle of blote eigendom verwerven (alleen vruchtgebruik is onvoldoende).

 

3/ Verminderingen op de registratierechten (abattement en meeneembaarheid)?


In bepaalde gevallen kan men genieten van een vermindering van de te betalen registratierechten. Dit in de vorm van het "abattement" of in de vorm van "meeneembaarheid".

Opgelet: Abattement en meeneembaarheid zijn niet cumuleerbaar! Men kan dus nooit tegelijkertijd én genieten van het abattement én van de meeneembaarheid.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het gewoon abattement, het verhoogd abattement (of bij-abattement) en de meeneembaarheid.


3.1/ Abattement:

Wie een huis, appartement of bouwgrond aankoopt in het Vlaamse Gewest en op dat moment geen ander tot bewoning bestemd onroerend goed bezit, moet geen registratierechten betalen op de eerste 15.000 euro van de aankoopsom (deze vermindering wordt het 'abattement' of de 'voetvrijstelling' genoemd).Met andere woorden een korting van € 1.500 !

Belangrijk: het gaat niet alleen om uw eerste woning, de vermindering geldt ook voor de aankoop van een nieuwe woning nadat u de vorige van de hand hebt gedaan. Echter u moet kiezen ofwel meeneembaarheid of abattement. Uw notaris kan voor u narekenen wat in uw voordeel zal zijn.


3.2/ Verhoogd abattement of Bijabattement:

Indien de koper die van het gewone abattement kan genieten eveneens een financiering aangaat met hypothecaire inschrijving op het betreffende goed, wordt bijkomend een abattement toegekend van € 10.000 (indien de aankoop onderworpen is aan het gewone tarief van 10%) of van € 20.000 (indien de aankoop onderworpen is aan het verlaagd tarief van 5%), waarop geen registratie gerekend moet worden. Dit betekent kortom een bijkomende vermindering van de registratierechten met € 1.000. Dit bijkomend abattement wordt toegekend bovenop het gewone abattement van € 15.000 zodat het verhoogde abattement ofwel € 25.000 bedraagt ofwel € 35.000. Dus met andere woorden een totale korting van 2.500€ of 3.500€ (bij groot beschrijf)!!


3.3/ Meeneembaarheid:

U hebt in het Vlaamse Gewest een eigendom gekocht dat u als hoofdverblijfplaats gebruikt en besluit die woning later te verkopen en een andere woning-hoofdverblijfplaats in het Vlaamse Gewest te kopen. Dan kunt u de registratierechten in mindering brengen die u voor die eerste woning hebt betaald, tot maximum 12.500 euro. (U kunt zelfs van deze vermindering genieten als u bij aankoop van uw nieuwe eigendom al uw rechten in die eerste woning afstaat.

Twee situaties mogelijk:

- Meeneembaarheid door verrekening: u koopt een nieuwe woning nadat u uw eerste woning hebt verkocht
- Meeneembaarheid door teruggave: u koopt een nieuwe woning nog vóór u uw eerste woning hebt verkocht


4/Diverse kosten

Dit zijn onder meer de kosten voor fiscaal en hypothecair opzoekingwerk, overschrijving naar het hypotheekkantoor.
Deze kosten bedragen meestal € 525.


5/ Lening:

Hou er ook rekening mee dat het afsluiten van een hypothecaire lening bepaalde kosten met zich meebrengt:

 • Registratierecht: Je betaalt 1% registratierecht op het leenbedrag verhoogd met de aanhorigheden.
 • Inschrijvingsrecht (Hypotheekrecht): je betaalt 0,30% inschrijvingsrecht op het leenbedrag verhoogd met de aanhorigheden

Uw bankier zal u graag meer over vertellen bij een eerste aanvraag.Samenvatting

Op nieuwbouwwoningen wordt BTW aangerekend, op bouwgronden aktekosten en registratie (eventueel kortingen zie boven).KLIK HIER VOOR EEN AFSPRAAK Met your home, WAARBIJ WIJ SAMEN MET U DEZE KOSTEN OVERLOPEN


Terug naar vorige pagina

Klik en ontdek hier enkele realisaties via ons fotoboek:
Modern-Hedendaags    -    Pastorie-Cottage    -    Renoveren-Verbouwen
 
U zoekt:
U wil:
Bedrijfsvoorstelling:

Facilimmo - Umbraco skin design by 14IT BVBA